Co to je koučink

Koučování je proces, který v nás probouzí touhu a zvyšuje náš potenciál, pomáhá nám zbavovat se strachu a obav, které nám stojí v cestě. Koučink nám dává možnost přemýšlet nad sebou jiným způsobem a vidět věci z jiné perspektivy, staví nás před nové výzvy a umožňuje zdolávat vrcholy. Narůstá intenzita prožitků i výkonnosti, přináší nám do života větší klid a harmonii.

Koučovaný se zaměřuje na řešení, která vycházejí z jeho nitra a respektují jeho osobnost, ale také jeho představy o životě a budoucnosti. Pomocí brain-based koučování lidé nalézají odpovědi na jejich vlastní otázky a kouč je podporuje na jejich cestě učení.

Zaměření se na řešení v mysli koučovaného vytváří nový příliv energie. Díky tomu je otevřenější novým myšlenkám a možnostem, a stává se kreativnějším. Koučovaný podává nejlepší výkon, pokud je postaven před náročné a složité úkoly. Náročnost dává koučovanému šanci používat své vědomosti jinak a rozvíjet myšlení novým směrem. Míra náročnosti je u každého z nás jiná, každý mozek je jiný a na každého funguje jinými způsoby, díky čemuž se v mozku generují nové zápisy.

Při koučování kouč poskytuje pozitivní posilování, které podporuje to, co se daří. Pozitivní zpětná vazba způsobuje, že mozek chce dělat ještě víc než doposud. Kouč podporuje a povzbuzuje koučované a díky tomu posiluje jejich sebevědomí, sebejistotu a zvyšuje jejich výkonnost. Díky tomu dochází k tzv. novým zápisům v mozku, které ovlivňují naše chování, přemýšlení a návyky. Pocity, zkušenosti a prožitky vychází z našeho nitra a koučovaný si uvědomuje, že nepřichází z venku. Pomocí tohoto procesu koučovaný pochopí, proč se některé určité věci v našem životě opakovaly, a dokonce je dokáže účinně odstraňovat a trvale měnit.

Odměnou za veškerou vynaloženou práci na sobě je pak radost, láska a štěstí v našem profesním a soukromém životě.

Kdo je kouč

Kouč doprovází svého klienta na cestě ke změnám, při jeho práci ho podporuje a neustále povzbuzuje k lepším výkonům. Kouč je klientovi také důvěrníkem. Důvěra mezi oběma je velice důležitá, aby koučování mělo smysl. Kouč s klientem pracuje pomocí otázek a různých nástrojů, které ho vedou k novým myšlenkám. Kouč nepodsouvá, neradí a nesnaží se ovlivňovat klienta svým postojem a názorem, naopak mu ukazuje cestu, která ho dovede k naplnění svých tužeb nebo cílů. Kouč respektuje klientovu cestu, protože on ví nejlépe sám, jak se cítí a jaký život chce žít, co ho naplňuje a uspokojuje. A pomocí kouče se toho snaží dosáhnout.

Co koučink není

  • Terapie
  • Mentorink
  • Konzultace
  • Náboženství nebo filosofie
  • Trénink a školení
  • Řízení
  • Metoda nápravy
  • Vyučování

 

Pro koho je a není koučink

Koučink je vhodný pro lidi, kteří chtějí na sobě zapracovat, mají touhu něco ve svém životě změnit, zlepšit, zrychlit nebo jen hledají smysl svého života a neví, jak ho najít.

Koučink nebude vhodný pro lidi, kteří hledají odpovědi na svoje otázky pomocí druhých, nebo potřebují poradit, nebo jen čekají, že se to vyřeší samo. Tam by koučink momentálně neměl smysl.