Nabídka koučovacích služeb

Lidé jsou rozdílní, mají rozdílné potřeby, zájmy, schopnosti i dovednosti a nelze k nim přistupovat stejně. Ke každému klientovi proto přistupuji individuálně a společně analyzujeme jeho potřeby, očekávání a cíle.

 

Life koučink

Vhodný pro všechny, kteří chtějí změnu sebe sama, ve vztazích, v přístupu k životním situacím, nebo si jen chtějí splnit svoje touhy a přání.

 • životní spokojenost
 • životní rozhodnutí
 • nový životní styl, nový začátek
 • smysl života
 • vztahy, rodičovství
 • sebevědomí, sebedůvěra
 • návrat po mateřské

Firemní koučink

Vhodný́ pro manažery i všechny zaměstnance firmy. Pomocí tohoto procesu dochází ke zlepšení vztahů mezi lidmi, v týmu nebo v hierarchii, výkonnosti a zodpovědnosti, dosažení nastavených cílů a nových možností.

 • zlepšení vztahů na pracovišti
 • přístup k podřízeným/nadřízeným
 • time management, priority, vyšší efektivita
 • delegování, řízení lidí, zpětná vazba
 • syndrom vyhoření
 • fluktuace

Sportovní koučink

Vhodné pro sportovce, kteří potřebují pracovat se svojí psychikou, zaměřit se na lepší výkon, zvýšit potenciál, odstranit bloky a zlepšit vztahy.

 • práce s psychikou sportovce
 • odhalit a odstranit vnitřní bloky
 • najít a využít vlastní potenciál
 • posílit sebevědomí

Jak koučink probíhá

 

Než se společně domluvíme na koučování, preferuji osobní setkání neboli vstupní konzultaci, kde si ujasníme celý proces koučování a jeho principy. Domluvíme si také téma, na kterém budeme společně pracovat. Je důležité si v počátku ujasnit, co by mělo být výsledkem celého procesu a jaká jsou očekávání, aby se koučování pro klienta stalo co nejužitečnějším. Následně se domluvíme na délce sezení, frekvenci a ceně podle náročnosti a délky spolupráce.

Doporučená délka sezení je 60-90 minut. K úspěšnému dokončení doporučuji 12 sezení, 1x týdně nebo 1x za 14 dní. S každým klientem se domlouvám individuálně podle jeho potřeb. Konzultace mohou probíhat osobně, přes telefon nebo Skype.