Jak koučink probíhá

Krok za krokem

Co můžete očekávat

AKTUALIZACE V DOBĚ COVID-19: Konzultace probíhají z bezpečnostních důvodu výhradně po telefonu nebo jako videokonference. 

Než se společně domluvíme na koučování, preferuji osobní setkání neboli vstupní konzultaci, kde si ujasníme celý proces koučování a jeho principy. Domluvíme si také téma, na kterém budeme společně pracovat. Je důležité si v počátku ujasnit, co by mělo být výsledkem celého procesu a jaká jsou očekávání, aby se koučování pro klienta stalo co nejužitečnějším. Následně se domluvíme na délce sezení, frekvenci a ceně (podle náročnosti a délky spolupráce).

Doporučená délka sezení je 60-90 minut. K úspěšnému dokončení doporučuji 12 sezení, 1x týdně nebo 1x za 14 dní. 

S každým klientem se domlouvám individuálně podle jeho potřeb. Konzultace mohou probíhat osobně, přes telefon nebo prostřednictvím videokonference.

Myslíte, že mohu pomoci i Vám?