Co to je koučink a kdo je kouč

10.02.2021

Koučink. Slovo, které dnes slyšíme prakticky ze všech stran. Také máte pocit, že koučem se nazývá prakticky každý, kdo někdy někomu s něčím poradil? Pak vězte, že se skutečným koučem a koučováním má takový člověk nejspíš pramálo společného. Jak tedy odpovědět na otázku, co koučink ve skutečnosti je?

Podle definice International Coach Federation Czech Republic, která sdružuje profesionální mezinárodně certifikované kouče a kouče v ČR, se dá koučink charakterizovat takto: "Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval." A co to znamená v praxi?

Co tedy kouč dělá...

Spousta lidí vnímá kouče jako poradce nebo mentora. Ale tím kouč není. Kouč je klientovým partnerem, nikoli učitelem. Pomáhá klientovi odhalovat a prohlubovat schopnosti a vlastnosti, které jsou pro jeho růst důležité. Naslouchá a pokládá otázky, jež klienta navedou na cestu, která mu pomůže dosáhnout toho, po čem touží. Vlastními způsoby, vlastními silami. Posiluje klientovo sebevědomí, rozvíjí jeho osobnost.

Kouč neradí, ale provází. Kouč věří, že sám klient v hloubi duše ví, co je pro něj nejdůležitější a jak dosáhnout svých snů, a pomáhá tyto ukryté silné stránky odhalovat. Díky koučovi na sebe začne klient nahlížet jinak - a změní své myšlení směrem k pozitivnímu pohledu na sebe sama. Nezáleží na tom, zda klient hledá odpovědi na otázky pracovní, soukromé nebo třeba sportovní. Pozitivní změny vycházející z jeho podstaty jsou tím, co ho (s pomocí kouče) dovede k vytouženému výsledku.

...a co kouč nedělá

Jak bylo napsáno výše, kouč není ani poradce, ani mentor nebo konzultant či školitel. Ti klientům radí na základě svých zkušeností nebo informací, které získali vzděláváním. Připravují pro ně plány, představují řešení, říkají jim, co mají a nemají dělat, aby se v daném oboru zlepšili. Kouč nenabízí řešení typu "když splníte těchto 10 kroků, budete úspěšnější/šťastnější/výkonnější". Koučink vychází z vás a vašeho pohledu na svět, nikoli z informací zvenčí.

Zdá se vám, že se koučink vlastně podobá psychoterapii? Pak i toto srovnání pokulhává. Koučink a terapie se totiž zásadně liší v jednom důležitém aspektu - zatímco psychoterapeut se zaměřuje na klientovu minulost a její analýzu, kouč se zabývá přítomností a hlavně budoucností. Nepředstírá, že klient žádnou minulost nemá, ale bere ji jako fakt. Neanalyzuje, proč se člověk kvůli tomu, co prožil, chová tak, jak se chová, ale snaží se najít způsoby, jak i negativní dopady minulosti změnit v klientův prospěch.

Kouč nebude ani vaším krizovým manažerem či trenérem. Nemá v kapse seznam obecných rad, jež navedou na cestu ke změně jak vás, tak i další klienty. Ke každému přistupuje individuálně, naslouchá a hledá společně s vámi řešení. Není klientovým nadřízeným, ale zcela rovnocenným partnerem. A především - není odborníkem, který vám pomůže, pokud touha po změně nebude vycházet přímo z vás.

S čím koučink pomůže

Odpověď na tuto otázku by se dala v podstatě shrnout do dvou slov - se vším. V podstatě neexistuje oblast lidského života, se kterou by si kouč neuměl poradit. Ať už klient řeší osobní problémy, pracovní, sportovní nebo třeba zdravotní, se kterými si neví rady, kouč je tu od toho, aby ho navedl k řešení.

Nezáleží na tom, zda potřebujete "nakopnout" byznys, posílit vztahy ve svém týmu, zvládnout partnerskou krizi, zlepšit komunikaci s dětmi či rodiči, posílit sebevědomí, zjistit, co vlastně chcete od života, překonat těžké období, vyrovnat se se stresem, lépe sladit rodinu a práci, zvýšit osobní rekord ve sportu... Žádná situace není příliš banální - pokud totiž není banální pro vás, není ani pro koučink. Je jasné, že kouč se vždy specializuje na určitou oblast či oblasti, se kterými může klientovi pomoci, takže při výběru kouče si vždy ověřte, zda je pro vás ten pravý. A když už jsme u toho...

Jak si vybrat kouče

Když se rozhodnete, že byste do svého života chtěli či potřebovali kouče pozvat, budete postaveni před poměrně zapeklitou otázku - kde vlastně kouče najít? Ne že by jich byl nedostatek, jde spíše o to mít jistotu, že vámi zvolený kouč má odpovídající vzdělání a potřebou certifikaci, jež potvrzuje, že je skutečným odborníkem. Koučem se dnes totiž nazývá kdekdo, bohužel i lidé, jejichž jedinou kvalifikací je, že si přečetli knihu o osobním růstu, zhlédli nějaká videa na YouTube a jsou přesvědčení o tom, že mohou radit ostatním.

Proto vždy zkontrolujte, jakými certifikáty kouč disponuje a jaké vzdělání absolvoval. Přečtěte si, na co se specializuje a jaké má zkušenosti. A to nejen pracovní, ale i osobní. Možná zjistíte, že něco z jeho života rezonuje s vašimi vlastními prožitky. Nezapomeňte si také pročíst reference koučových klientů.

Nicméně i když na papíře (respektive na obrazovce či displeji) vypadá vše ideálně, rozhodující je také osobní setkání (případně setkání online). Pamatujte, že kouč bude vaším partnerem, se kterým budete sdílet velmi osobní myšlenky, a tak si musíte "sednout". Je vám příjemné, jak kouč reaguje, jak mluví? Je mezi vámi "chemie"? Pak jste na nejlepší cestě vybudovat si s ním vztah založený na důvěře, který je pro koučování klíčový.

Co je brain-based koučink

Možná jste u některého z koučů zahlédli, že se specializuje na takzvaný neurokoučink neboli brain-based koučink. Jak už název napovídá, jedná se o metodu, která vychází z poznatků neurovědy, jež zkoumá fungování lidského mozku.

Tento orgán je stále velkou neznámou i pro vědce, nicméně je třeba si uvědomit, že je to právě mozek, který určuje, jak reagujeme, jak se chováme, jak uvažujeme. V okamžiku, kdy začne pracovat proti nám, je třeba mu pomoci některé zaběhlé rituály a způsoby "přeprogramovat". A právě to je oblast, na kterou koučové zaměřující se na neurokoučink věnují ve svém vzdělání a koučování klientů velký důraz.

Autor: Ing. Andrea Gawron, ACC (ICF)
Foto: Stockphotosecrets.com
    

Myslíte, že mohu pomoci i Vám?

Koučink. Slovo, které dnes slyšíme prakticky ze všech stran. Také máte pocit, že koučem se nazývá prakticky každý, kdo někdy někomu s něčím poradil? Pak vězte, že se skutečným koučem a koučováním má takový člověk nejspíš pramálo společného. Jak tedy odpovědět na otázku, co koučink ve skutečnosti je?

Léto se pomalu chýlí ke konci a většina z nás tak má už svou "dávku" dovolených pro letošní rok vyčerpanou. Že zrovna po návratu domů vybalujete kufry a máte pocit, že jste si během zaslouženého volna vlastně vůbec neodpočinuli a potřebovali byste alespoň další týden, abyste svému tělu a mozku dopřáli opravdový restart?

Kolikrát už se vám stalo, že jste strávili hodinu či dvě na poradě, která vůbec nikam nevedla, a pokud by se vás bezprostředně po jejím skončení někdo zeptal, o čem byla, nedokázali byste mu vlastně odpovědět? Podobnou zkušenost máme nejspíš všichni. Jak ale vést poradu tak, aby si z ní všichni zúčastnění odnesli to, co mají, a ne jen pocit...

S nízkým sebevědomím bojuje spousta z nás. Často stačí posměšná poznámka někoho z rodiny, přátel nebo třeba kolegů, a už se zmítáme v kolotoči pochybností o sobě samých - o svých dovednostech, svém vzhledu apod. Někteří z nás si negativní pohled na sebe nesou ještě z dětství. Jde vůbec takové nastavení mysli prolomit?

Čeká vás důležití jednání, pracovní pohovor, schůzka s klientem, nejdůležitější závod či utkání sezóny, ale vaše myšlenky se toulají všude možně, jen ne v přítomnosti? Namísto soustředění se na daný úkol, který stojí před vámi, vám mozek dokola přehrává ranní hádku s partnerem, nepříjemný rozhovor s učitelem vašeho potomka nebo třeba úřednicí z...

Změna je přirozenou součástí našich životů. Je hnacím motorem, který nás posouvá dál a nutí nás objevovat nové věci. Ovšem většinou tato změna přichází zvenčí, kdy se promění okolnosti, na něž se musíme adaptovat, abychom "přežili". Tak jsme od přírody naprogramovaní, náš mozek v rámci pudu sebezáchovy udělá vše pro to, abychom v nových podmínkách...

Jedním uchem tam a druhým ven. Také byste takto popsali většinu konverzací se svým partnerem či svou partnerkou? Máte pocit, že mluvíte každý o něčem jiném, že jsou reakce vaší drahé polovičky zcela neadekvátní tématu rozhovoru? Nejste v tom sami, tyhle situace zažívá v partnerství skoro každý. Ovšem to neznamená, že bychom na ně měli rezignovat.

Služby kouče můžete využít v nejrůznějších oblastech života, ve kterých toužíte po změně, nebo v situacích, kdy cítíte, že se vám nedaří dosáhnout vysněných cílů. Kouč je tu pro vás, když se vám nedaří třeba ve vztazích, v podnikání nebo na hřišti.

Každý z nás má v životě občas pocit, že by potřeboval nový impuls, změnu, jiný pohled na sebe sama, na své směřování... V tom může člověku výrazně pomoci kouč, který se stane jeho průvodcem na cestě k naplnění přání a cílů. V teorii to zní skvěle, ovšem má to jeden významný předpoklad - a to že si vyberete toho pravého kouče. Jenže jak?...